VINHOMES CENTRAL PARK

Khách hàng: Mr. Vu Tru

Địa chỉ: 208 Nguyen Huu Canh st, Ward 22, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh city

Hạng mục: Thiết kế và Thi công

Year: 1/2018

VINHOMES CENTRAL PARK
VINHOMES CENTRAL PARK VINHOMES CENTRAL PARK VINHOMES CENTRAL PARK VINHOMES CENTRAL PARK VINHOMES CENTRAL PARK VINHOMES CENTRAL PARK VINHOMES CENTRAL PARK
VINHOMES CENTRAL PARK

Khách hàng: Mr. Vu Tru

Địa chỉ: 208 Nguyen Huu Canh st, Ward 22, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh city

Hạng mục: Thiết kế và Thi công

Year: 1/2018

VINHOMES CENTRAL PARK