SAIGON PEARL

Khách hàng: Ms. Thao

Địa chỉ: 208 Nguyen Huu Canh st, Ward 22, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh city

Hạng mục: Thiết kế và Thi công

Year: 4/2018

SAIGON PEARL
SAIGON PEARL SAIGON PEARL SAIGON PEARL SAIGON PEARL SAIGON PEARL SAIGON PEARL SAIGON PEARL SAIGON PEARL SAIGON PEARL SAIGON PEARL SAIGON PEARL SAIGON PEARL SAIGON PEARL
SAIGON PEARL

Khách hàng: Ms. Thao

Địa chỉ: 208 Nguyen Huu Canh st, Ward 22, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh city

Hạng mục: Thiết kế và Thi công

Year: 4/2018

SAIGON PEARL